Bevételek

Jelenleg iskolai alapítványunk bevételeink felét a szül?k rendszeres hozzájárulásai adják. A szül?k jelent?s része megértette és elfogadta, hogy az alapítványba befolyt összegek kizárólagos haszonélvez?i saját gyermekeik. Ez azt jelenti, hogy valóban rendszeresen támogatják az Iskolát. Azonban míg a 2009/10-es tanévben ez a családok 81%-át jelentette, addig a 2010/11-es tanévben ez 48%-ra csökkent és kifejezetten alacsony az els? évfolyamon. Az idei tanévben szül?i támogatásból származó bevételünk meghaladta a 3m Ft-ot. Köszönjük minden adakozó családnak.

A rendszeres adományokon túl évente kétszer, húsvétkor és adventkor, saját készítés? ajándéktárgyainkból megtartjuk adománygy?jt? vásárunkat a veresegyházi piacon. Az idei két vásár eredménye – az id?járási viszonyok ellenére! - 1,140ezer Ft volt. Ismét hálásan köszönjük az aktív családok részvételét. 

Az idei tanév új projektje a gyermekkórusunk által elkészített „…mint él? kövek…” cím? audio CD volt. Nagyon büszkék vagyunk a CD-re, hiszen ez saját gyermekeink produktuma, kemény munka volt, az ? közvetlen hozzájárulásuk az új iskolához. Nem is kevés: eddig 866.000 Ft adományt gy?jtöttünk általa, de ez az összeg még megduplázható szül?i segítséggel a CD-k további terjesztése által. A CD-vel nemcsak adományt gy?jtünk, de kiváló marketing eszköz is, hogy megmutassuk magunkat a világnak, hogy létezünk, mi is rajta vagyunk már az egyházi iskolák térképén: él? kövek vagyunk.

Kiadások

Az alapítvány m?ködtetési költsége minimális, nem haladja meg a törvényi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges mértéket (2010-ben 64eFt). Az adománygy?jtést segít?k mind társadalmi munkában tevékenykednek és többségében a szül?k alkotják ezt a csapatot, illetve az iskola vezetése. Költöttünk még alapanyag vásárlásra (200e Ft), melyb?l a vásárok ajándéktárgyait készítették el a gyerekek és lelkes szüleik, illetve a CD gyártási költségeit kellett fedeznünk még (857e Ft), de ennek terhét sikerült közel 500e Ft céltámogatással könnyítenünk.

Támogatások 

Az idei tanévben igyekeztünk a beérkez? bevételek minél nagyobb részét tartalékolni az épül? új iskola berendezéséhez. Az els? fázis építéséhez szükséges forrás biztosítását a veresegyházi önkormányzat vállalta, ugyanakkor az épület berendezéséhez és használatbavételéhez szükséges pénz megszerzését a gyülekezetre és ránk, az itt tanuló diákok szüleire bízta. Jelenleg folyik a bels?építészeti terv alapján a szükséges bútorok és eszközök beszerzése, melyhez 7m Ft-tal tud alapítványunk hozzájárulni. 

Természetesen az idei tanév elején is minden els?s tanulónk megkapta ajándékba az énekes könyvet, nem titkon remélve, hogy a Bibliájuk után ez lesz a második legfontosabb, legtöbbet forgatott könyv az életükben (50e Ft).

Idén a harmadik és negyedik évfolyamon tanulók erdei iskolájának költségeihez járultunk hozzá, így lehet?vé vált, hogy egy komplex és rendkívül tartalmas programon vegyenek részt a diákok (300.000 Ft). 

Az idén is az alapítvány fogja finanszírozni a gyermekek tanév végi jutalmait (100eFt) és segítséget nyújt a hátrányos helyzet? gyerekek táboroztatásához (100eFt)

Tervezzük, hogy a nyári szünet folyamán az udvaron kialakítsunk egy sportpályát, hogy szeptembert?l mind a tornaórákon, mind a szünetekben arra alkalmas helyen mozoghassanak (erre elkülönített összeg 2010-r?l 700e Ft, melyhez további forrást keresünk).

A jöv? évben szeretnénk olyan, az iskolai oktatáson túlmutató programokat is biztosítani, melyek a gyermekek fejl?dését szolgálják és segítenek a szül?knek és a pedagógusoknak a nevel?i munka hatékonyabb elvégzésében. Szükségesnek tartjuk az iskolai közösség (tanár/diák/szül?) bels? és küls? kommunikációs rendszerének fejlesztését (pl. weboldal, hírlevél, prospektus). Amennyiben els? CD-nk elfogy, esedékesség válhat húsvéti vásár idejére id?zítve a második CD elkészítése. Adománygy?jtéseinket igyekszünk kulturális programokkal összekötni (pl.: koncerttel). Egy elmaradásunkat pótolva a felhasználási céljaink közül a 2011/12-es tanévre kidolgozzuk elképzelésünket a pedagógusközösség ösztönz?-rendszerének támogatására.

Az alapítói okirat alapján kuratórium tagsága kétévente megújul, jelenleg várjuk a cégbírósági bejegyzést err?l. Így újabb és újabb lelkes szül?k kapcsolódnak be a munkába és reméljük, hogy hozzájuk egyre nagyobb számban csatlakoznak önkéntes munkát vállaló szül?k. Így egyre több feladatot tudunk ellátni és növekednek rendszeres bevételeink is.