2011. március 8-10.

Intézményünkben igyekszünk tanulóinkat felkészíteni a versenyzésre. Célunk megtanítani ?ket a pozitív és negatív élmények feldolgozására. Így rendezünk házi tanulmányi versenyeket.
Örömmel és megelégedéssel számolok be a Kálvin Téri Napok megszervezésér?l. Az ünnepélyes megnyitón lelkipásztorunk igei szolgálata, a gyermekek szívet-lelket felüdít? m?sora készítette fel a közösséget a versenyre. 
A rendezvényünk minden évben rajzpályázattal veszi kezdetét, melyet a Gilvádi Kft.  támogat. Évfolyamonként meghatározott bibliai témákhoz készíthetnek illusztrációt tanulóink. A rajzpályázat eredményhirdetése, a rajzkiállítás megnyitója a Kálvin Téri Napok els? napján történik. E tanévben a rajzokat Mez?si Eszter üvegm?vész bírálta. 
A második napon Bibliai történetmondásban, a harmadik napon pedig Zsoltár- és népdalénekl? versenyen mérték össze tudásukat a gyermekek. Tanulóink jól felkészültek, példásan helyt álltak! Díjazásuk évfolyamonként történt.
A zs?riben egyházi vezet?ink és igazgatótanács-tagok vettek részt, akik nagy megelégedéssel összegezték tapasztalatukat. 
Mi, akik az iskolánkban a gyermekekért munkálkodunk, hittel valljuk, hogy minden, ami az iskolában történik, a gyermekek boldogságát, adottságainak kibontakoztatását, a siker örömét, a tudás megszerzését, az alkotást, a közösséghez tartozás élményeit kell, hogy szolgálja.
 
Fukász Lászlóné
Igazgató
 
Forrás: Áldás, békesség (I. böjti szám), veresegyházi Református Egyházközség kiadványa