Bibliai Történetmondó Verseny, 2011. március 8-10.

A Kálvin Téri Napok keretében  2011. március 9-én ismételten megrendezésre került iskolánkban a Bibliai Történetmondó Verseny.
 
Tavaly, az els? lépéseknél, próbálkozásoknál is jelen lehettem, s az idén is az a megtiszteltetés ért, hogy meghívást kaptam a zsüribe. Az iskola négy évfolyamából közel ötven diák nevezett be a vetélkedésbe, tehát elmondható, hogy igen nagy volt az érdekl?dés a verseny iránt. /Különösen a harmadik évfolyam bizonyult nagyon aktívnak, 15 f? jelentkez? volt!/ A helyezést elért tanulók egy része már 2010-ben is „jeleskedett”, de idén új nevek is felkerültek a díjazottak listájára. Ezúton is szívb?l gratulálok mindenkinek!
 
Külön köszönet illeti meg a felkészít?ket: szül?ket, pedagógusokat, lelkipásztorokat egyaránt.
Bízom benne, hogy a tavalyi nagyszer? kezdeményezés nemes hagyománnyá válik az iskola életében, de gyümölcsöz?vé válik a gyermekek életében is, hiszen lelki kincsek gyarapítására ad lehet?séget, lelki életük kiteljesedését, a Biblia tartalmának, üzenetének megismerését, elmélyítését segíti el?.
„…hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet…”/2Péter 1,5/
 
Nyilas Zoltánné