Zsoltár és népdalénekl? verseny, 2011. március 8-10.

„Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.”  Máté 19,14.
 
Egy verseny, amelynek nem voltak vesztesei, csak gy?ztesei; ?k pedig a II. zsoltár és népdalénekl? verseny 46 gyermek résztvev?je valamennyien, akik iskolánk tanulóinak ¼-ét alkották. Megható volt hallgatni az évfolyamok során egyre magabiztosabbá váló, Istent dicsér? gyermekhangokat, látni az izgulást leküzdeni akaró, odaadó kiállásukat, tiszta, csillogó tekintetüket. „A szem a lélek tükre” mondták a régiek, és a fellép? gyermekeknek a szemében az a vágy tükröz?dött, hogy ?k közelebb akarnak jutni Jézushoz, de ez hallatszott énekükb?l is. A három tagú zs?rinek igen nehéz dolga volt, amikor ennyi kiválóság közül kellett kiválasztani a díjazottakat, de ez is az életre való felkészülés része, hogy id?nként vállalnunk kell a megmérettetéseket. Külön megnehezítette a döntést, hogy valamennyi énekes kotta nélkül, emlékezetb?l énekelte mind, a sokszor igen nehéz zsoltárt, és a népdalt egyaránt. Ez a vállalkozás önmagában véve is dicséretre méltó teljesítmény, nagy szorgalmat, kitartó felkészülést és felkészítést igényel. Köszönet és tisztelet jár érte a tanulóknak, ?ket gondosan segít? szüleiknek, szívvel-lélekkel tanító pedagógusaiknak, Igazgató asszonynak, Nagytisztelet? asszonynak és Nagytisztelet? úrnak egyaránt. A szakmai díjazás az éneklés tisztaságát, ritmikáját, szöveg érthet?ségét és kifejez? készségét figyelembe véve független, titkos pontozást követ?en jött létre. Ezek alapján a következ? díjak születtek: I. évfolyamon I. díj: Szmodits Zétény Benedek, II.: Lukács Adél, III.: Czene Eszter és Varga Szabolcs. II. évfolyamon I. díj: Juhász Anna, II.: Cseresznye Kristóf, III.: Diósi Bianka Sára és Hiripi Ádám. III. évfolyamon I. díj: Fukk Sára, II.: Hajnal Emese, III.: Korcsik Andrea. IV. évfolyamon I. díj: Dobos Panna Zsuzsanna és Fülöp Theodóra Eszter, II.: Szekér Dóra Klaudia, III.: Bányai Rebeka és Baranyi Bence.
Áldást kívánunk valamennyi felkészül? diák és felkészít? szül?, pedagógus további szorgalmára, Istent magasztaló, szívb?l jöv? éneklésére! Felemel? élmény volt az énekl?k közt lenni, s úgy éreztük, hogy a mennyek felé szálló, csilingel? gyermekhangokon keresztül, mi hallgatók is közelebb kerültünk Urunkhoz, ahogy ezt a befejezésül közösen énekelt 434. dicsérettel is kifejeztük: „Vezess Jézusunk, s véled indulunk.”        
 
Szeifert György dr.
a zs?ri elnöke
S.D.G.