Eseménynaptár,2012/13-as tanév

Kedves Szülők!

A honlapunk eseménynaptárjában jelzett időpontok tájékoztató jellegűek. Fenntartónk, a veresegyházi Református Egyházközség, melynek alkalmaihoz igazódva a Kálvin Téri Református Általános Iskola programjainak időpontjai változhatnak. A módosításokat próbáljuk minél előbb jelezni!

Megértésüket köszönjük!

Damaszkuszi Út Alapítvány 

Összefogtunk ismételten....

Tisztelt Igazgatónő, Alapítók, Pedagógusok, SZMK tagok, Kedves Szülők!

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a mai húsvéti vásár előkészítésében és lebonyolításában végzett munkáját.

A mai napig a gyerekek, tanárok és a szülők által készített ajándék- és dísztárgyak segítségével eddig 300 000 Ft adományt tudtunk összefogásunk eredményeképp gyűjteni.

A piacról visszakerült portékák az új épület gyülekezeti termében kerültek kiállításra, ahol további lehetőség van válogatni belőlük. Az adományokat az ott elhelyezett perselybe kérjük elhelyezni.

Egyúttal köszönjük a pénteki kézműves foglalkozáson megjelent szülők aktív részvételét.

Áldás Békesség,

A Damaszkuszi Út Alapítvány kuratóriuma

 

Ott voltunk Bibliai Totó játékunkkal a Kálvin Téri Napok záró alkalmán....

Az iskolánkban ismételten megrendezésre kerülő Kálvin Téri Napokhoz idén kapcsolódott Bibliai Totójával az Alapítvány is. A háromfordulósra meghirdetett játékra sok megfejtést kaptunk, ezúton is köszönjük minden családnak, akik velünk játszottak!

Örömteli volt hallani, hogy hogyan is élték meg ezt a három hetet a családok: több helyen azon izgultak a gyerekek, hogy határidőn belül legyenek továbbítva a válaszok, voltak szülők, akik büszkén mesélték, hogy gyermekük felnőtt segítsége nélkül válaszolta meg a kérdéseket.

A csalódottság is hangot kapott, amikor azzal fordultak hozzám, hogy Ők bizony lemaradtak a játékról, de ugye lesz még ilyen, s bizony mindenkit szeretnék biztatni, hogy lesz folytatás.

A színvonalasnak méltán nevezhető versenynapok záró alkalmán került sor a díjazások után, hogy Igazgatónő segítségét kérve, kisorsolásra került a sok kíváncsi gyermek előtt 3 társas játékunk.

Nyerteseink: Juhász Anna (3.b) és családja

                     Soós Kitti Panna ( 2.b) és családja

                     Wirth Máté ( 3.b), Péter (1.b) és családja          

Ezúton is gratulálunk nekik, reméljük szórakoztató társas játékainkkal hozzájárultunk családi programjaik színesítéséhez!

 

Dicker Dóra

kurátor

 

Húsvéti vásár (2012.március)

KEDVES SZÜLŐK!

 

Alapítványunk ezúton hirdeti meg kézműves alkalmát kizárólag szülők számára (gyerekfelügyeletet nem tudunk biztosítani), melyen a 3. húsvéti ajándékvásárra készülünk fel saját készítésű díszekkel és ajándéktárgyakkal.

 

KÉZMŰVES IDŐPONT: 2012. MÁRCIUS 23., PÉNTEK 17:00-19:00

HELYE:iskola új épületének gyülekezeti terme

 

VÁSÁR IDŐPONTJA: 2012. MÁRCIUS 24., SZOMBAT 6:00-13:00

HELYE:veresegyházi piac, szökőkút mellett

 

Mindkét időpontra jelentkezni az alábbi módon lehet.

Kérjük azokat a szülőket, akik a kézműves alkalmon nem tudnak részt venni, hogy az általuk akár egyénileg, akár gyerekeikkel közösen készített portékáikat 2012. március 19-i héten, delegkésőbb 23-án péntekig az iskolában az osztályfőnököknél adják le.

Köszönettel:

A Damaszkuszi Út Alapítvány kuratóriuma

 

Totó 1. forduló

1.Hány könyv van a Bibliában?

1. 44                 2.66                     x. 73

2. Mit teremtett Isten az első napon?

1.Világosságot            2. Embert                x. Növényeket

3. Melyik tenger vált ketté Mózes előtt?

       1. Fekete-tenger        2. Vörös-tenger       x. Földközi-tenger

4. Kit győzött le Dávid parittyával és kővel?

       1. Káint               2. Jákobot                      x. Góliátot

5. Mi a manna?

       1. női ruha    2. női név                  x. isteni táplálék

6. Hány napig esett az eső a vízözön idején?

       1. 20 nappal és éjjel    2. 30 nappal és éjjel     x. 40 nappal és éjjel

7. Hol született Jézus?

      1. Názáretben               2. Betlehemben            x. Egyiptomban

8. Péternek mi volt az eredeti foglalkozása?

     1. vámszedő                   2. halász              x. katona                                   

9. Az Úr Jézusnak hány kiválasztott tanítványa volt?

     1. 12                       2. 13                x. 14

10. Hány kereszt állt a Golgotán, Jézusé mellett?

     1. 1                         2. 2                  x. sok

11. Mi a Biblia utolsó könyve?

     1. Apostolok Cselekedetei  2. János evangéliuma      x. Jelenések könyve

12. Ki árulta el az Úr Jézust?

     1. Tamás               2. István        x. Júdás

13. Mi történt Pünkösdkor?

     1. Jézus születése      2. Jézus mennybemenetele         x. Szentlélek kitöltetése

+1 Melyik bibliai történethez kapcsolódik?

Széjjeltépték, bevérezték,

pedig szép volt, tarka,

apjától a viselője

ajándékba kapta

1. József története    2. Jézus keresztre feszítése        x. Teremtés történet