Köszöntés és köszönet

Az Alapítvány szeretné köszönteni a 2012/13-as tanév kezdetével a Kálvin Téri Református Általános Iskola iskolavezetőségét, minden régi és újonnan érkező tanulóját illetve tanárát. Kívánunk mindenkinek eredményekben gazdag évet, Isten áldása legyen munkájukon!

A Damaszkuszi Út Alapítvány idén már az adó 1%-ából származó felajánlásokat tudta fogadni, az ebből befolyó összeg a NAV előzetes tájékoztatása szerint 1 131 773 Forint. Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hozzájárult munkánk eredményes folytatásához, a terveinkben szereplő célok megvalósításához, úgymint az Iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósításához, az Iskolában tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatásához, az Iskola keretein belül szervezett kulturális és szabadidős programok megvalósításához.

Damaszkuszi Út Alapítvány kuratóriuma