Hozzájárulásokról Szülőknek

Kedves Szülők!

Az elmúlt két év tapasztalata és a szülők részéről felmerülő kérdések alapján Alapítványunk szükségesnek tartja, hogy ezúton tisztázza az iskolának szánt családi hozzájárulások lehetőségeit.
 
A fenntartó, azaz a Veresegyházi Református Egyházközség feladata az iskola működtetése, üzemeltetése (közüzemi díjak, bérköltség stb.) a református és az állami közoktatási törvényekben foglaltaknak megfelelően. Ehhez használja fel a gyermekek után járó állami (fejkvóta alapú) támogatást, melyet a gyülekezet önerőből kiegészít. Azok a családok, akik a lelkészi hivatalon keresztül fizetik be adományaikat az iskola javára, ezen költségek fedezéséhez járulnak hozzá kiegészítésképpen. Amennyiben az iskola építésére adományoznak, úgy az összeg arra kerül elkülönítésre és egészíti ki a jelenlegi önkormányzati, illetve a jövőbeni esetleges állami/pályázati forrást.
 
Az alapítók, Tiszteletes Úr és Felesége, a Damaszkuszi Út Alapítványt két célból hívták életre:
  • Amennyiben pályázati lehetőség van új iskola építésére, illetve nagyobb értékű felajánlás érkezik társaságoktól, egyéni adakozótól, az alapítvány, mint jogi forma alkalmas azt fogadni építési célokra is, illetve
  • Az alapítvány támogatja az Iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósítását és az Iskola keretein belül szervezett kulturális és szabadidős programok megvalósítását. 
 
A családok által az Alapítvány számára eljuttatott befizetésekből az idén is szeretnénk – többek között - a következőket biztosítani:
  • az iskolával kapcsolatos fejlesztéseket (új iskola berendezése, oktatási eszközök fejlesztése, udvarrendezés, weboldal) 
  • programok szervezését (Suli-buli, adománygyűjtő vásárok, kulturális és oktató jellegű programok)
  • támogatásokat (pl.: hozzájárulás a kirándulások költségeihez, énekes könyv, hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása)
  • jutalmazások (pl: tanulók egyéni teljesítményének jutalmazása, pedagógusdíj)
 
Kérjük a családokat, hogy hozzájárulásaikat a fentebb említettek célok figyelembevételével tegyék meg!