Kedves Szül?k!

Az elmúlt két év tapasztalata és a szül?k részér?l felmerül? kérdések alapján Alapítványunk szükségesnek tartja, hogy ezúton tisztázza az iskolának szánt családi hozzájárulások lehet?ségeit.
 
A fenntartó, azaz a Veresegyházi Református Egyházközség feladata az iskola m?ködtetése, üzemeltetése (közüzemi díjak, bérköltség stb.) a református és az állami közoktatási törvényekben foglaltaknak megfelel?en. Ehhez használja fel a gyermekek után járó állami (fejkvóta alapú) támogatást, melyet a gyülekezet öner?b?l kiegészít. Azok a családok, akik a lelkészi hivatalon keresztül fizetik be adományaikat az iskola javára, ezen költségek fedezéséhez járulnak hozzá kiegészítésképpen. Amennyiben az iskola építésére adományoznak, úgy az összeg arra kerül elkülönítésre és egészíti ki a jelenlegi önkormányzati, illetve a jöv?beni esetleges állami/pályázati forrást.
 
Az alapítók, Tiszteletes Úr és Felesége, a Damaszkuszi Út Alapítványt két célból hívták életre:
  • Amennyiben pályázati lehet?ség van új iskola építésére, illetve nagyobb érték? felajánlás érkezik társaságoktól, egyéni adakozótól, az alapítvány, mint jogi forma alkalmas azt fogadni építési célokra is, illetve
  • Az alapítvány támogatja az Iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósítását és az Iskola keretein belül szervezett kulturális és szabadid?s programok megvalósítását. 
 
A családok által az Alapítvány számára eljuttatott befizetésekb?l az idén is szeretnénk – többek között - a következ?ket biztosítani:
  • az iskolával kapcsolatos fejlesztéseket (új iskola berendezése, oktatási eszközök fejlesztése, udvarrendezés, weboldal) 
  • programok szervezését (Suli-buli, adománygy?jt? vásárok, kulturális és oktató jelleg? programok)
  • támogatásokat (pl.: hozzájárulás a kirándulások költségeihez, énekes könyv, hátrányos helyzet? gyermekek táboroztatása)
  • jutalmazások (pl: tanulók egyéni teljesítményének jutalmazása, pedagógusdíj)
 
Kérjük a családokat, hogy hozzájárulásaikat a fentebb említettek célok figyelembevételével tegyék meg!