BEVEZETS:

 

I. Az alaptvny kldetse

 

Clunk, hogy az iskolnkban tanul gyerekek s csaldjaik egy olyan kzssg tagjaiv vlhassanak, amely rtkhordoz s kzssgteremt? er?vel br.

 

Alaptvnyunk a kulturlis, nevelsi, oktatsi, szocilis s karitatv tevkenysgek megvalsulshoz kutatja fel s biztostja az anyagi htteret. Programjainkkal e terleteken kvnjuk iskolnkban segteni keresztny s erklcsi rtkeink meg?rzst s azok kiteljestst.

 

Kldetsnk, hogy az Isten ltal teremtett vilgot tisztelve, meglve kegyelemb?l kapott rtkeinket, az alaptvny munkjnak tartalmn s a munka vgzsnek mdjn keresztl pldt mutatva segtsk ezen az ton intzmnynket, s a benne l?ket.

 

II. Az alaptk

 

Az alaptvnyt Fukk Lrnt s Fukkn Fuksz Enik? alaptotta 2008.12.08 - n, (50-50) egyttesen 100.000 Ft indul vagyon felajnlsval, hatrozatlan id?re, az 1959. vi IV. trvny 74/A. - 74/F. paragrafusaiban foglaltak alapjn.

 

III. Az alaptvny adatai

 

Az alaptvny neve:Damaszkuszi t Alaptvny

Az alaptvny szkhelye:2112 Veresegyhz, Klvin tr 2.

Az alaptvny jogllsa:az alaptvny jogi szemly

Az alaptvny id?tartama:az alaptvny hatrozatlan id?re jtt ltre

Az alaptvny jellege:nylt, hozz brmely termszetes, vagy jogi szemly az alaptvny cljainak elfogadsa esetn, kln felttel nlkl csatlakozhat.

Az alaptvny tevkenysge:Az alaptvny a kzhaszn szervezetekr?l szl 1997. vi CLVI. trvny 26. c/4. pontja szerinti nevelsi s oktatsi, a c/5. pontjban meghatrozott kulturlis, a c/11. pont szerinti htrnyos helyzet? csoportok trsadalmi eslyegyenl?sgnek el?segtse s a c/14. pontjban meghatrozott sport tevkenysget folytat.

 

Az alaptvny politikai tevkenysget nem folytat, szervezete prtoktl fggetlen, s azok szmra anyagi tmogatst nem nyjt.

 

IV. A szablyzat

 

A kuratrium ltal (az alapt okirat IV./9./e pontjban lert hatskrvel lve) ksztett szervezeti s m?kdsi szablyzat (ks?bbiekben: SZMSZ) az alapt okirat szerinti clok megvalstsa rdekben biztostani kvnja a mindenkori trvnyeknek trtn? megfelels, valamint a hatkony szervezeti m?kds kereteit. Ahogy ltrejtte, gy brmilyen cl mdostsa is, kizrlag az alapt okirat szellemben, tartalmval sszhangban trtnhet. A szervezeti s m?kdsi szablyzat elfogadsa a kuratrium 2011.10.27- i lsn trtnt, ezen id?ponttl mdostshoz - idertve mellkleteit is - egyttesen legalbb hat kurtori szavazat szksges.

 

AZ ALAPTVNY SZERVEZETE:

 

I.   A kuratrium

 

1.1. Az alaptvnyt kezel? szerv a kuratrium. A kuratrium dntshoz, gyintz? s kpvisel? feladatokat lt el.

1.2. Tagjait az alapt bzza meg, kt ves mandtummal. A kt v elteltt kvet?en az alaptk dntenek a kuratrium egsznek vagy egyes tagjainak visszahvsrl, illetve a kurtorokkal egyeztetve a mandtumok jabb kt vvel trtn? meghosszabbtsrl.

1.3. Amennyiben az alaptk, brmely kurtor, akr az egsz kuratrium ltal veszlyeztetve ltjk az alaptvny cljt, vagy a kurtor(ok) ltal vgzett tevkenysget azzal ellenttesnek vlik, gy a visszahvs esetre vonatkoz kt ves korlt figyelmen kvl hagyhat.

1.4. A kuratriumi tagsg megsz?nik a kt ves mandtumi id? lejrtval, az alapt 1.3. pontban emltett okbl trtn? visszahvsval, a tag lemondsval, a tag hallval.

1.5. Az alaptk minden esetben gondoskodnak a megresedett mandtumok betltsre j tagok deleglsrl (az alapt okirat IV./7. pontja alapjn) 30 napon bell.

1.6. Amennyiben a kt ves mandtumi id? lejrta el?tt a kurtorok tbbsgnek (min.4 f?nek) egyidej? visszahvsra sor kerl, gy valamennyi, a vissza nem hvott kurtorok szmra is, (a visszahvsokkal megresedett mandtumok jbli betltsvel kezd?d?en) jabb kt ves mandtumid?re trtn? megbzst kezdemnyez az alapt. A tbbsgnl kevesebb kurtor visszahvsa esetn, a mandtumot helyettk betlt? kurtorok, a marad kurtorok mandtumnak lejrtig kapnak megbzst az alapttl.

 

II. A kuratriumi tag ktelessgei, jogai

 

2.1. A kuratriumi tag ktelessgei:

 

2.1.1. A tag a kuratrium lsein rszt vesz, tvolmaradsa esetn rtesti az elnkt.

2.1.2. Szavazati jogt gyakorolja. Feladatokat vllal.

2.1.3. Az ltala vllalt feladatokat az egyeztetett hatrid?kre elvgzi, azokrl a jegyz?knyvet vezeti.

2.1.4. Az ltala vllalt feladatok kzben trtnt tallkozkat, trgyalsokat tartalmuknak megfelel?en lejegyzi, s azt a kuratrium tbbi tagjnak, ha egyb pont ezt msknt nem szablyozza, hrom napon bell eljuttatja. Ha a jegyz?knyv az esemnyt megfelel? rszletessggel emlti, elegend? annak aktualizlt vltozatt eljuttatni. Az eljuttatott dokumentumokat az elnk lef?zsi ktelezettsgeinek megfelel?en, arra alkalmas mdon kell elkszteni.

2.1.5. Feladatainak vgzsekor minden esetben betartja az alapszablyban rgztett pontokat.

            2.1.6. A kuratriumi tagsg nem ruhzhat t.

 

2.2. A kuratriumi tag jogai

 

2.2.1. A tag jogosult az lsek el?zetes, elnk ltal kirt napirendjn tl, az lsek id?pontja el?tt legfeljebb kilenc nappal rendes, teljes rdem? napirendi pontot felterjeszteni, valamint (dntsi korltozsok miatt) cskkentett rdem? napirendi pontot javasolni kilenc napon bell az ls kezdett megel?z? harmadik napig. A teljes rdem? napirendi pontot az elnk kteles kirni, trgyban dnts hozhat. A cskkent rdem? napirendi pont trgyalst nem, de a trgyban trtn? dntshozatalt megtagadhatja az elnk, jelen szablyzat 5.3.5. pontjra val hivatkozssal.

2.2.2. A tag jogosult rendkvli napirendi pont felterjesztsre, az ls kezdett megel?z? harmadik naptl, az ls kezdetig, ami trgyaland, de trgyban dnts csak valamennyi kurtor szavazatval szlethet.

2.2.3. A tag, a vllalt feladatainak elvgzsrt az alaptvnytl semmilyen nem? ellenszolgltatsban nem rszeslhet. Ezen kittel a feladatok teljestshez trtn? beszerzsi szksgleteket (melyek az alapt okirat IV./8. pontja szerint elismertek) nem, de a feladatok vgrehajtsakor kommunikcira, utazsra, egyb rezsiszer? kltsgtrtsekre rvnyes.

 

III. A kuratrium elnke

 

3.1. A kuratrium elnke az alapt okirat IV./4. pontjban foglaltak szerint: Somody Helga kurtor.

3.2. Az elnk sszehvja, s levezeti az lseket. Az lsek napirendjt sszelltja, a jegyz?knyv vezetst felgyeli.

3.3. Az alapt okiratban s a Szervezeti s M?kdsi Szablyzatban meghatrozottak szerint felel?s a kuratrium m?kdsrt.

3.4. Elltja az alaptvny kpviselett.

3.5. rtesti az alaptkat, ha az alaptvny m?kdst a clokkal ellenttesnek, vagy az azok elrst veszlyeztet?nek ltja.

3.6. rtesti az alaptkat, ha a szervezet m?kdsnek zavartalansgt befolysol tnyez?t tapasztal.

3.7. Az elnk akadlyoztatsa esetn, az alapt okirat IV./5. s 6. pontjban foglaltak szerint, kt msik kurtor egyidej? jelenlte biztostja az alaptvny kpviselett, a bankszmla feletti rendelkezst, s az elnki jogkr alapjn az alaptk rtestst az alaptvny m?kdsben bekvetkezett vltozsok tekintetben.

 

IV. Munkacsoportok

 

4.1. Munkacsoportot a kuratrium adott feladatra, vagy valamely tevkenysg folyamatos m?kdsnek fenntartsra hozhat ltre.

4.2. A munkacsoport ltrehozsakor, lre a kuratrium egy kuratriumi tagot is vlaszt, aki az adott munkacsoport tevkenysgt szervezi, s a csoport ltal vllalt feladatok jegyz?knyveit vezeti.

4.3. A munkacsoportrt felel?s kurtor az lseken, ha azt indtvnyoztk, napirendi pontknt beszmol a munkacsoport tevkenysgr?l. Szksg esetn, az elnknek javaslatot tesz a munkacsoport valamely tagjnak meghvsra, a munkacsoporttal kapcsolatos napirendi pont trgyalsnak id?tartamra.

4.4. A munkacsoportok tagjaira is vonatkoznak a szablyzat kommunikcival kapcsolatos pontjai.

4.5. A munkacsoport tagjai a segt?k, sttuszukra valamint a kuratrium velk trtn? szervezeti kapcsolatra vonatkoz szablyozst a munkacsoportok m?kdsnek tapasztalatai alapjn dolgoz ki a kuratrium, az SZMSZ elfogadsa utn legks?bb fl vvel.

 

AZ ALAPTVNY M?KDSE

 

I. Az lsek rendje

 

5.1. Az lsek sszehvsa:

 

5.1.1. Az lsek szablyos sszehvst az Elnk kezdemnyezi, a feladatokra koncentrlt, de lehet?leg el?re egyeztetett id?pontokra.

5.1.2. Szablyos lsnek min?sl, ha a kuratrium tagjai az ls elnk ltal felterjesztett id?pontjt s napirendi pontjait tartalmaz meghvt, az ls el?tt legks?bb tizenkt nappal, az lsen trtn? rszvtel visszajelzseit, valamint az tagok ltal javasolt napirendi pontokat is tartalmaz rtest?t a kurtorok s az alaptk nyolc nappal az ls el?tt megkapjk.

5.1.3. Az ls - dntskpessgt figyelembe vve - megtarthat, ha a kuratrium legalbb ngy tagja jelzi rszvteli szndkt.

5.1.4. A kuratrium lst flvente legalbb egy alkalommal szablyosan ssze kell hvni. Elnki mulaszts esetn, a szablyzat e pontja (az alapt okirat IV./10. pontja alapjn) rvnyesthet? brmely kurtor ltal.

5.1.5. Az elnk - sszehvst is nlklz? - rszvtele nlkl zajl ls kurtorai, maguk kzl vlasztanak levezet? elnkt. Az sszehvst kezdemnyez? kurtor a szablyos lssel kapcsolatos eljrst kteles tartani.

5.1.6. Az elnk valamennyi napirendi pontnl (lehet?sg szerint a cskkent rdem?eknl is) meghatrozza a pontokkal kapcsolatos felvezetsrt felel?s kurtort, aki rendes napirendi pontnl el?zetesen legfeljebb az ls el?tti tdik napig, cskkent rdem?nl legks?bb az ls kezdetn valamennyi kurtornak megkldi, ill. szemlyesen tadja a ponttal kapcsolatos informcikat, jegyz?knyveket.

5.1.7. Az lseket a szablyoktl eltr?en (az alapt okirat IV./10. pontja alapjn) rendkvli mdon is ssze lehet hvni, de ilyen esetben dnts csak akkor hozhat, ha valamennyi kurtor jelen van. Az rtestsekre vonatkozan, rendkvli ls sszehvsnak esetn is a szablyos sszehvsra vonatkoz pontok rvnyesek, eltekintve a minimlis el?rt htralv? napok szmt meghatroz korltozsoktl.

 

5.2. Az lsek menete:

 

Az elnk:

 

5.2.1. Az ls kezdetn kzli a vgleges napirendi pontokat, s azok dntshozatali lehet?sgeit.

5.2.2. A napirendi pontok trgyalsa sorn felkri a pontokbl felkszlt kurtorokat beszmoljuk megtartsra.

5.2.3. Dntshozatalt kezdemnyez a szablyok figyelembevtelvel brmely krdsben, amit valamely kurtor, dntsre terjeszt fel.

5.2.4. Gondoskodik nyolc napon bell az ls jegyz?knyvnek alaptk s kurtorok fel trtn? kzlsr?l, valamint a dntsek lnyegi tartalmnak az alaptvny kommunikcis csatornin trtn? kzreadsrl.

 

Az jegyz?knyv vezet?je:

 

5.2.5. Az alapt okirat IV./10 pontja alapjn vezeti a jegyz?knyvet. A jegyz?knyv hitelestse a jegyz?knyv vezet?je, az elnk s egy kurtor alrsval vlik hiteless. A dntshozatalokat tartalmaz jegyz?knyvek hitelestsekor, a dntseket megalapoz munklatok esetleges lejegyzsei is hiteless vlnak, azokat az elnk rszre el kell juttatni.

 

5.3. A dntshozatal:

 

5.3.1. A kuratrium dntseit egyszer? tbbsggel nyilvnos szavazs tjn hozza meg.

5.3.2. Dnts szablyosan sszehvott ls esetn legalbb ngy jelenlv? kurtor esetben lehetsges.

5.3.3. Szavazategyenl?sg esetn a dntshozatal alapjul szolgl el?terjeszts mdostsval jra kell szavazni, mg dnts nem szletik.

5.3.4. A szablyoktl eltr?en sszehvott, rendkvli ls esetn dnts csak akkor hozhat, ha valamennyi kurtor jelen van.

5.3.5. Cskkent rdem? (az lst megel?z? nyolc napon bell, de legfeljebb az lst megel?z? harmadik napig beterjesztett) napirendi pontrl dnts csak akkor hozhat, ha a kuratrium valamennyi tagja (mind a rsztvev?, mind a tvolmarad kurtorok) el?zetesen az ls kezdetig egyrtelm? beleegyezst adta az elnknek.

5.3.6. Rendkvli (az lst megel?z? harmadik nap utn, az ls kezdetig beterjesztett) napirendi pont trgyban dnts csak akkor hozhat, ha valamennyi kurtor jelen van.

 

II. Alaptvnyi munkaterv elksztsnek szablyai

 

6.1. Az alaptvny kuratriuma minden tanv kezdetre ves tervet kszt, melyet a tanv kezdett kvet? legks?bb harminc napon bell elfogad.

6.2. Az ves alaptvnyi munkaterv a valamennyi trsszervezet munkatervt figyelembe vev? naptrra pl. sszhangban ll az alaptvny szablyzataival, tartalmazza az ltaluk el?rt valamennyi feladatot.

6.3. Az elnk a munkaterv elemeinek elksztshez a klnbz? terletek, munkacsoportok felel?s kurtorait kri fel.

 

AZ ALAPTVNY KOMMUNIKCIJA

 

 

I. Infokommunikcis eszkzk:

 

7.1. Honlap

 

7.1.1.  Az alaptvny honlapjnak zemeltetsre, kln szablyzatot hoz ltre, melyet az SZMSZ elfogadsa utn legfeljebb 60 nappal mellkletben az SZMSZ-hez csatol.

 

7.2. Hrlevl

 

7.2.1. A kuratrium fenntartja szndkt, honlapja m?kdsi hatkonysgnak eredmnyessgt?l fgg?en, egy papr, illetve elektronikus alap hrlevl bevezetsre. Felttelrendszernek szablyzatba foglalsra, a szndk megvalsulsa esetn az SZMSZ elfogadsa utn legks?bb fl vvel kerl sor.

 

7.3. Egyb eszkzk

 

7.3.1. Az alaptvny, a kzhasznsgi trvny szellemben, valamint a m?kdssel kapcsolatos kzssgi informciramls el?segtsre hirdet?tblkat tart fenn.

7.3.2. Az iskola kt pletben elhelyezett hirdet?tblk rendjrt, aktualitsrt az elnk, vagy egy ltala megbzott kurtor felel.

7.3.3. A szkhelyre trtn? postai kldemnyek fogadsra az alaptvny postaldt tart fenn az iskola f?pletnek bejrata mellett.

 

II. Bels? kommunikci:

 

8.1. Informcikezels

 

8.1.1. Az alaptvny kurtorai, a kurtorok ltal vezetett munkacsoportok tagjai, azaz a segt?k, a dntsek el?ksztse sorn felgy?lt informcikat bels? informciknt kezelik, azokat a kuratriumon, illetve az informci keletkezsi helyeknt m?kd? munkacsoport tagjain kvl ms szemllyel, szervezettel nem osztjk meg.

8.1.2. Ezen titoktarts all a dntsek meghozatalakor menteslnek a tagok.

8.1.3. A titoktarts nem rintheti, s nem srtheti az alaptvny nyilvnos m?kdsnek trtn? megfelelst.

 

8.2. Bels? kommunikci eszkzei

 

8.2.1. Az alaptvny kurtorai, segt?i feladatainak elvgzsre, elektronikus levelezst, telefont, valamint szemlyes egyeztetst hasznlnak. Az eszkz megvlasztsa a feladat fontossga, id?ignye alapjn trtnik.

8.2.2. Minden esetben elektronikus levl alkalmazsa trtnik:

- az elnk ltali lsek sszehvsa, azokkal kapcsolatos rtestsek, informcik,

- az lsekr?l kszlt jegyz?knyvek tagok, alaptk szmra trtn? eljuttatsa esetn.

8.2.3. Az lsek kzti feladatvgzsek sorn els?dlegesen megvlasztand kommunikcis eszkz, szintn az elektronikus levelezs.

8.2.4. Minden tag, s segt? m?kd?, s napi rendszeressggel olvasott cmet ad meg az alaptvny szmra.

8.2.5. Az elektronikus levelezsben trtn? kt napon tli korltozst, minden tag jelzi az elnknek, s minden segt? jelzi a munkacsoportjt vezet? kurtornak.

8.2.6. A szervezet tagjaitl, vagy kls? szemlyt?l rkez?, alaptvnyi m?kdssel kapcsolatos leveleket, a tag vagy segt? minden esetben vlaszra mltatja, ill. illetkessge szerinti szemlyhez irnytja, legks?bb kt napon bell.

 

AZ SZMSZ MELLKLETEI

 

  9. Szmviteli politika.

10. PRO SCOLA NOSTRA - Az alapt okirat III.3/g pontja alapjn, a pedaggus kzssg szmra ltrehozott dj.

 

 

10. PRO SCOLA NOSZTRA dj 

szablyzat

 

Bevezets

 

1. A dj alaptsa

 

1.1. Az alaptvny - mint djalapt - clja olyan anyagi s erklcsi rtkkel egyarnt br dj ltrehozsa az iskola pedaggusainak szmra, mely a szakmai kereteken tlmutat, az iskola rtkrendjnek s szellemisgnek kifejez?dst meghatroz tevkenysget elismeri, s egyben motivlja.

 

 1.2. A dj odatlsnek lebonyoltshoz az alaptvny munkacsoportot hoz ltre.

 

 1.3. A dj neve: Pro schola nostra (a mi iskolnkrt) dj.

 

 1.4. A dj a kuratrium 2011.10.27-i dntse alapjn, 2011.10.31-n, a reformci nnepn kerl megalaptsra. Szablyzata ezen id?ponttl nyilvnos.

 

A dj odatlsnek folyamata

 

2. Jelltllts

 

2.1. A djra az a pedaggus jellhet?:

 

Aki az albbi (kln-kln nem kizr) kritriumoknak az iskola pedaggusi kzssgn bell igyekszik legjobb tudsa s kpessgei szerint megfelelni:

 

  1. Felgyeli s el?segti az iskolba jr gyerekek hitlett s erklcsi magaviselett.
  2. Pldamutat keresztny letet l.
  3. Az iskolai rendezvnyek mellett keresztyn kzssge munkjban rszt vllal, ezzel is pldul szolgl dikjai el?tt a szolglat gyben.
  4. Aki dikja/dikjai orszgos vagy akr vrosi versenyekre val felksztsvel s a versenyeken val rszt vtellel iskolnk hrnevt regbti.
  5. Az iskolaid?n kvli foglalkozsokban, szakkrkben szerepet vllal.
  6. Proaktv tevkenysge s kommunikcija er?sti az iskola kzssgt, a gyermekek, szl?k s a pedaggusok kapcsolatt. Hozzjrul ahhoz, hogy az jonnan rkez? csaldok minl gyorsabban s hatkonyabban integrldjanak keresztny kzssgnkbe.
  7. Munkjhoz kapcsoldan, az iskola ltal biztostott tovbbkpzsi lehet?sgekkel lve folyamatosan frissti szakmai tudst. 

 

2.2. Nem lehet jellt, aki az adott tanv el?tti tanvben elnyerte a djat.

 

2.3. Nem lehet jellt, aki az adott tanvben az alaptvny kuratriumnak a tagja.

 

2.4. Nem lehetnek jelltek az alaptvny alapti, mert az ide vonatkoz trvnyek, enged? megfogalmazsa ellenre, lemondtak jellhet?sgkr?l.

 

2.5. Nem adhatnak le szavazatot az alaptvny pedaggus dj munkacsoportjnak tagjai.

 

2.6. Jellst az alaptvnyon kvl az Igazgattancs, a szl?i munkakzssg, s a tantestlet adhat le.

 

2.7. Egy jell? szemly, csak egy szavazatot adhat le, fggetlenl attl, hny jell? szervezetnek tagja. Tbb szervezeti tagsggal rendelkez? jell? szemly esetn, a jell? maga dnti el, hogy melyik szervezetben szavaz.

 

2.8. A jellti listra, az a pedaggus kerlhet fel, aki 3. aktv tanvt tlti az intzmnynl, s egyben (a megel?z? kt vben betlttt sttusztl fggetlenl) teljes munkaid?s alkalmazott.

 

2.9. A szablyoknak megfelel? jellti listt a munkacsoport, az adott tanv mrcius 15-ig sszelltja.

 

2.10. A szervezeteket a munkacsoport az adott tanv mrcius 20. napjig, mjus 10.- i hatrid?t megjellve felkri a jells lebonyoltsra. A felkrssel egyidej?leg a jell? szervezetek rteslnek a szablyokrl, a szksges dtumokrl s a jellhet? pedaggusok nevt tartalmaz listrl.

 

2.11. A szervezetek valamely, a mjus 10.- i hatrid? el?tti lsk keretn bell, titkos szavazst bonyoltanak le. Ennek gyrendje a kvetkez?:

 

1. A szavazst az lsen, minden esetben az alaptvny munkacsoportjnak kpvisel?i (tovbbiakban: segt?k) segtik.

2. A segt?k tjkoztatjk az adott szervezet tagjait a szablyokrl, s biztostjk szavazlap formjban, a jellti listt a szavazk szmra.

3. A szavazlapot, azok kitltse utn sszegy?jtik.

4. A szavazsrl jegyz?knyv kszl, melybe belekerl a szavazatot leadk nvsora.

 

2.12. Az sszegy?jttt szavazlapokat, a jegyz?knyvekkel egytt a munkacsoport ?rzi, s biztostja azok tartalmnak titkossgt.

 

2.13. Ha a szavazs valamennyi szervezetnl lezajlott, legks?bb az adott tanv mjus 12-ig a munkacsoport feldolgozza azokat, s kri a kuratrium sszehvst mjus 24. - i hatrid?vel a dj odatlshez.

 

3. A dj odatlse:

 

3.1. Az alaptvny munkacsoportja a berkezett szavazatokat feldolgozskor ellen?rzi, megllaptja szablyszer?sgket, s sszest? jegyz?knyvet kszt.

 

3.2. Fellltja a jelltek pontszma szerinti rangsort. A pontszmok megadsnak mdja:

a., 3 vagy 2, vagy 1 pont jr a jelltnek egy szervezetben elrt els?

vagy msodik, vagy harmadik helyrt a szavazatszmok alapjn.

b., szintn 3 vagy 2, vagy 1 pont jr a jelltnek, ha a valamennyi szervezetben leadott sszes szavazatok szma szerinti rangsorban els? vagy msodik, vagy harmadik helyet r el.

Pont megadsa holtverseny esetn hromnl tbb szemlynek akkor lehetsges, ha a hrom f? mr megvan, de a hrombl a legalacsonyabb szavazatszmmal rendelkezik mg valaki, esetleg tbben is. Ez esetben ?, ?k is megkapjk a pontjaikat, szavazatszmuknak megfelel? rangsorolsi helykre. (Pl.: Ketten rnek el legtbb szavazatot, s ketten msodik legtbbet. Ez esetben ketten hrom, ketten pedig kt pontot kapnak. Vagy egy f? a legtbbet, egy a msodik, s hrom a harmadik legtbbet, ez esetben egy f? hrom, egy kett?, hrom pedig egy-egy pontot kap. Stb.)

 

3.3. A pontszmok szerint kialakult rangsor els? helyezettje nyeri el a djat. Holtverseny esetn az a pedaggus hirdethet? ki gy?ztesen aki:

 

1.: mg nem kapott djat,

2.: aki rgebben kapott djat,

3.: aki rgebb ta dolgozik az intzmnynl.

 

Ha ezek utn is holtverseny van, a dj megosztsra kerl, a djalap megktszerezse mellett.

 

3.4. A munkacsoport a szablyzat fenti pontjainak alapjn elksztett sszest? jegyz?knyvet a kuratriumnak az lsen bemutatja, mely alapjn a kuratrium dnt a dj odatlsr?l.

 

3.5. A kuratrium fenntartja a jogot, hogy ha a szablyoknak megfelel? kritriumok alapjn egyetlen jellt jellst sem tudja rvnyesteni, a djat nem tli oda.

 

A djtads

 

4. A dj tartalma

 

4.1. A kszpnz dj sszegr?l a kuratrium minden vben hatroz. Az els? vben az sszeg 100 000 Ft. Az alaptvny a jvedelemnek megfelel? jrulk s adterhek tvllalsval biztostja, hogy az sszeg nett rtkben jusson el a djazotthoz.

 

4.2. Az v pedaggusa ezen fell tvehet egy vndordjat, melyre az adott vszm mellett, neve is felkerl. A vndordj tzvente az iskolhoz kerl, rajta a djat ?rz?k nevvel.

 

4.3. A vndordjnak megfelel? kicsinytett emlktrgy is tadsra kerl, szintn nvvel elltva, ami mr rkre a djazott marad.

 

5. A dj tadsa

 

5.1. A djak az intzmny tanvet lezr rendezvnyn kerlnek tadsra.

 

5.2. A djat, djakat az alaptvny alapti adjk t, az alaptvny kuratriuma ltal szervezett tadsi ceremnia keretben.

 

A djjal kapcsolatos alaptvnyi feladatok

 

6. Kuratriumi dntsek

 

6.1. A kuratrium a djjal kapcsolatos teend?kre munkacsoportot hoz ltre. A munkacsoport elkszti a feladattervt, a kapcsold hatrid?kkel.

 

6.2. A kuratrium, az ltala elfogadott ves tervben szerepelteti a djjal kapcsolatos dtumokat.

 

6.3. Minden tanvre a kuratrium megllaptja a djazs trgyt, rtkt.

 

6.4. A munkacsoport ltal felterjesztett sszest? jegyz?knyv alapjn a dj odatlse kuratriumi dntssel trtnik.

 

6.5. A kuratrium, minden tanv megkezdst kvet?en legfeljebb 30 nappal, rtkeli a megel?z? v, djjal kapcsolatos tapasztalatait, s szksg esetn mdostst kezdemnyez, amit a szablyzat mdostsval juttat rvnyre.

 

7.  A munkacsoport feladatai

 

7.1. A djjal kapcsolatos hatrid?k, s a rjuk pl? munkaterv venknti kidolgozsa.

 

7.2. A szablyzatban lefektetett feladatok elvgzse.

 

7.3. A kuratrium folyamatos informlsa.

 

7.4. A dj odatlsben rszt vev? szervezetekkel val kapcsolattarts.

 

7.5. A berkezett jellsek feldolgozsa, sszestett jegyz?knyv ksztse.

 

7.6. A trgyi djak elkszttetse.

 

7.7. A djak tadsnak megszervezse.